Аслан ОМЄР КИРИМЛИ: Закон «Про ВЕЗ «Крим» порушує права громадян та юридичних осіб України

Все новости
01 вересня 2014 року 16:37

 

 Управлінням зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та розвитку національної економіки Меджлісу кримськотатарського народу підготовлено експертну довідку щодо Закону України від 12.08.2014  № 1636-VII“Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України”.

  Вважаємо,  що зазначений Закон не узгоджується з Конституцією України, іншими нормативно-правовими актами України, порушує права фізичних та юридичних осіб, що знаходяться на тимчасово окупованій території або за її межами, порушує права громадян України, які мешкають в Криму, зокрема, кримських татар як корінного народу Криму та не узгоджується з позицією Меджлісу кримськотатарського народу, як єдиного вищого повноважного представницько-виконавчого органу кримських татар.
 
Аслан ОМЄР КИРИМЛИ
Голова Управління зовнішньоекономічних зв’язків,
інвестицій та розвитку національної економіки
Меджлісу кримськотатарського народу.
 
 

ДОВІДКА

щодо Закону України“Про створення вільної економічної зони “Крим”та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України”

Суб’єкт права законодавчої ініціативи: народні депутати Терьохін С. А., Ляпіна К. М. та Немілостівий В. О.

Результати голосування у Верховній Раді України: 14 серпня 2014 р. законопроект прийнято  в цілому 238голосами.

Кількість голосів у розрізі депутатських фракцій і груп:

ВО “Батьківщина”

58 (86)

Політичної партії “УДАР Віталія Кличка”

0 (41)

ВО “Свобода”

35 (35)

Партії регіонів

52 (77)

Позафракційні

35 (95)

Група “Суверенна європейська Україна”

26 (35)

Група “Економічний розвиток”

32 (40)

Група  “За мир та стабільність”

0 (36)

 

За наявною інформацією, Верховна Рада України скасувала своє рішення, ухвалене на засіданні 12.08.2014 р. про підтримку у другому читанні законопроекту “Про податковий та митний контроль у вільній економічній зоні Криму та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України”.

На засіданні 14.08.2014 р. Голова Верховної Ради О. Турчинов заявив, що надійшли заяви від народних депутатів про те, що зазначений Закон від 12.08.2014 р. було ухвалено у другому читанні з порушеннями, зокрема, відбувалося не персональне голосування депутатів. Крім того, Голова Верховної Ради зазначив, що до тексту документа були зауваження Кабінету Міністрів України.

До Кабінету Міністрів України від Адміністрації Президента України надійшов Закон України “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України” в редакції саме від 12 серпня 2014 р.

Зазначений Закон суперечить положенням ст. 24 Конституції України, якою визначено, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

У той же час згідно з п. 12.5. ст. 12 Закону України “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України” вбачається, що фізичні особи (іноземці, особи без громадянства, громадяни України), а також юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, що знаходяться на тимчасово окупованій території прирівнюються з метою оподаткування до нерезидентів.

Ст. 4 п. 1 пп. 33 Митного кодексу України та п. 14.1.122 ст. 14 Податкового кодексу України визначають поняття нерезидентів, а саме: юридичні особи, утворені відповідно до законодавства інших держав, які здійснюють свою діяльність за межами України, а також їх відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України; іноземці та особи без громадянства, громадяни України, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, які тимчасово перебувають на території України.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку №16/3-567/4032а від 16.06.14 надало чисельні зауваження до законопроекту.

Зокрема, Управління вважало за доцільне зосередитись на прийнятті тієї частини законопроекту, яка стосується врегулювання особливостей здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території, як того вимагає ст. 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», а також взаємовідносин, що виникають між тимчасово окупованою територією та іншою територією України. Що ж стосується комплексного акта законодавства про створення вільної економічної зони на території Автономної Республіки Крим, то на думку Управління його прийняття є доцільним після закінчення окупаційного режиму в нових реаліях, які можуть суттєво відрізнятися від нинішніх, в тому числі в частині завдань, які необхідно буде вирішувати в АР Крим, нових підходів до вільних економічних зон (зокрема, в частині нових поглядів на цей інститут та його роль в економічному розвитку територій, принципи створення таких зон тощо).

Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради України у своїх зауваженнях від 24.07.2014 підтримало такий висновок і пропозиції.

Крім того, Головне юридичне управління зауважило, що частину положень законопроекту викладено у спосіб, що не відповідає принципу юридичної визначеності, який є невід'ємною складовою принципу верховенства права, закріпленого статтею 8 Конституції України та згідно з яким юридичні норми мають бути чіткими, ясними і недвозначними, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній практиці. На це звертав увагу і Конституційний Суд України у відповідних рішеннях від 22.09.2005 №5-рп, від 29.06.2010 №17-рп, від 11.10.2011 №10- рп.

Зокрема, неоднозначно розуміються окремі положення проекту стосовно співвідношення дії норм закону, що розглядається, з нормами інших законодавчих актів, зокрема у сферах створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон, справляння податків, бюджету тощо.

На думку Головного юридичного управління проект не містить завершеного правового механізму реалізації запропонованих норм, що призведе до колізій законодавчих норм танеповноти правового регулювання відповідної сфери відносин, дозволитьпосадовим особам правозастосовних органів на власний розсуд тлумачити норми закону.

Закон України “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України” не узгоджується зі змістом Закону України від 13.10.1992 № 2673-XII “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон”, як спеціального Закону, що визначає поняття спеціальної (вільної) економічної зони, її мету, порядок створення та функціонування.

Частиною 1 статті 1 Закону України “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” визначено, що спеціальна (вільна) економічна зона являє собою частину території України, на якій встановлюються і діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування і дії законодавства України. На території спеціальної (вільної) економічної зони запроваджуються пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови економічної діяльності національних та іноземних юридичних і фізичних осіб.

Також, у відповідності до ч. 2 ст. 1 Закону України “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон”, метою створення спеціальних (вільних) економічних зон є, в першу чергу, залучення іноземних інвестицій та сприяння їм, активізація спільно з іноземними інвесторами підприємницької діяльності для нарощування експорту товарів і послуг, поставок на внутрішній ринок високоякісної продукції та послуг, залучення і впровадження нових технологій, ринкових методів господарювання, розвитку інфраструктури ринку, поліпшення використання природних і трудових ресурсів, прискорення соціально-економічного розвитку України.

Тобто, метою діяльності вільної економічної зони є розвиток зовнішньоекономічної діяльності, залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва, розширення ринку праці.

При цьому, Закон України “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України” обмежує, а в окремих статях та пунктах забороняє залучення іноземних інвестицій на територію вільної економічної зони Крим”.

Порядок створення спеціальної (вільної) економічної зони визначений ст. 5 Закону України “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон”, у відповідності до якої, спеціальні (вільні) економічні зони створюються Верховною Радою України за ініціативою Президента України, Кабінету Міністрів України або місцевих Рад народних депутатів України та місцевої державної адміністрації.

Але, всупереч регламентованій Законом процедурі та порядку створення ВЕЗ для розгляду у другому читанні підготовлено проект Закону України (реєстраційний № 4032а від 06.06.2014) «Про податковий та митний контроль у вільній економічній зоні Криму та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», внесений народними депутатами України Терьохіним С.А., Ляпіною К.М., Немілостівим В.О.

В свою чергу, у відповідності до п. 4.1. ст. 4 Закону України “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України”, який пропонується підписати Президентові України, вільна економічна зона (ВЕЗ «Крим») створюється згідно з цим Законом (ipso jure) без погодження з відповідними органами місцевого самоврядування або місцевими органами виконавчої влади.

Дане положення Закону не узгоджується зі ст. 4 Закону України “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон”, якою передбачено, що на території спеціальної (вільної) економічної зони діє законодавство України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом або законом про створення конкретної спеціальної (вільної) економічної зони. Закон про створення спеціальної (вільної) економічної зони не може суперечити цьому Закону.

Частиною 1 та 2 статті 5 Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” передбачено, що Україна вживає всіх необхідних заходів щодо гарантування прав і свобод людини і громадянина, передбачених Конституцією та законами України, міжнародними договорами, усім громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території. Україна зобов'язується підтримувати і забезпечувати економічні, фінансові, політичні, соціальні, інформаційні, культурні та інші зв'язки з громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території.

В свою чергу, всупереч положенням зазначеного вище Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, положення п. 12.10 ст. 12 Закону України “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України” покладають обов’язки з дотримання прав людини на державу-окупанта, тобто Російську Федерацію.

Закон України “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України”, а саме п.п. 1 п. 12.8 ст. 12 передбачає, що під час режиму тимчасової окупації валютний та платіжний режими діють з певними особливостями, які не притаманні вільній економічній зоні.

Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що Закон України від 12.08.2014 
№ 1636-VII “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України” не узгоджується з Конституцією України, іншими нормативно-правовими актами України, порушує права фізичних та юридичних осіб, що знаходяться на тимчасово окупованій території або за її межами, порушує права громадян України, які мешкають в Криму, зокрема, кримських татар як корінного народу Криму та не узгоджується з позицією Меджлісу кримськотатарського народу, як єдиного вищого повноважного представницько-виконавчого органу кримських татар. 

 

Управління зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та розвитку національної економіки Меджлісу кримськотатарського народу

01 вересня 2014 року
 
 
Прес-служба ГО "Земляцтво кримських татар у місті Києві"
 
 

Фоторяд