ЕВКАФ УКРАЇНА

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЕВКАФ УКРАЇНА» (далі – Фонд ) є благодійною організацією згідно з чинним законодавством України.

"Благодійний фонд "ЕВКАФ УКРАЇНА" є продовжувачем традицій високого соціального служіння та благодійності, відродженням релігійного інституту - вакфа, який століттями існував у Криму і був ліквідований в 1880 році окупаційною владою Російської імперії.  

Основними цілями діяльності "Благодійний фонд "ЕВКАФ УКРАЇНА" є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства, реалізація та захист прав людини і основоположних свобод жителів України, в тому числі Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, через сприяння практичному виконанню положень чинних нормативно-правових актів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також усіх інших зобов’язань України у сфері прав людини та основоположних свобод;

"Благодійний фонд "ЕВКАФ УКРАЇНА" здійснює діяльність у таких сферах, як освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги й подолання бідності, культура та мистецтво, охорона і відновлення культурної спадщини, наука й наукові дослідження, спорт і фізична культура, права людини і громадянина та основоположні свободи тощо.

 

Керівник БФ "ЕВКАФ УКРАЇНА" – Зеврі КУРТБЕДІНОВ.