Haberler

  • Martnıñ 21-ne saat 9.00 Aqmescitteki Yaltinskaya 22 soqağındaki Cuma Caminiñ temizlep qurucılıq işlerine azırlav aktsıyası ötkerildi. Merasimnin maqsadı - Cuma Caminiñ meydanıñın temizlep quruculıq işlerine azırlenmesi. Aqmescıtteki Cuma Caminiñ qurulmağa başlanması bir yıldan berli türlü aqılğa yatmağan sebeplerden dolayı sorulması, Qırım müsülmanlarınınñ şeref ve kimliklerine qarşı yapılğan cinayat dep tanıymız. Tedbirde tahminen 150 semetdeşlerimiz iştirak etti ve olardan büyük qısmını yaşlar teşkil ettiler.
  • Fevralnıñ 22de Kiyevdeki Mustaqıl Meydanda General Petro Grigirenkonıñ hatırasına bağışlanğan miting keçirildi. Bu mitingte Qırımlılar Cemiyeti ve BIZIM QIRIM HCTnıñ temsilcileri de iştiraq ettiler.
  • Fevralnın 22de saat 9-00da Aqyarda "BIZIM QIRIM" HCTnın Qırımnın ulu oğluna Noman Çelebicihanğa bağışlanğan cayav yürüş aktsıya başlandı. Aktsıyanın iştiraqçiler BQnın reisinen başlıqta , Aqyarda Noman Çelebicihan öldürülgen apshane yanında toplaişıp, qollarına Milliy ve BQ bayraqlırnı alıp Bağçasarayğa yol tuttular. Fevralnın 23de kolonna Bağçasarayğa Hansarayğa keldi. ‘Bu bizim içün simvolik bir yerdir. Mında noyabrnın 1de 1917 senesi birinci Qurultay keçti, ve bu Qurultayda Qırım Milliy Cümhuriyet quruldu ve Qırım anayasa qabul olundu’ – dedi Abduraman Egiz
  • İnsanğa has bir çizgidir bu, zaten, insannı insan yapqan bir haysiyettir – yüksek ideallarını tilge almaq, adaletni, asaletni, mertlikni, ruhiy, maneviy, ahlâqiy degerlerni terennüm etmek, olar ile iftiharlanmaq ve kene de olarnı yaşatmaq içün yollarnı aramaq!
  • Balaklavskaya soqağında qırımlılarğa qarşı bir qaç kuç bar: birinci – Qırımnıñ ve Kıyevnıñ akimiyeti, ekinci- mahkemeler, üçüncü – İç işler nazirligin küçleri. Balaklavskaya soqağında mına endi bir qaç yıl dava devam ete. O «samozahvat»larnen ve bu alınğan topraqqa öz aqqıların bildirgen teşkilatlarnen bağlı. Butün dünyada topraqnı satmaq ya da kira bermek içün belli bir qanunlar bar. Habarlıq olmasın dep auktsıon degen bir protsedura bar. Birinciden, qutleviya malümatlar vastası ile, er istegen adam ya da şirket iştiraq etsin dep, auktsıonıñ vaqtı ve şartları bildirile.
  • Aqmescit şeer başı Gennadiy Babenko Balaklavskaya soqağında qırımlılar alğan topraqlarnıñ qan töküp boşatmağa qarşı tura. Onuñ aytqanından, «samozahvat»lar - «qorqunç bir şey», problemni çezmege kerek, amma tek şelamet yolunen. Ondan da ğay
  • «Balaklavskaya soqağındaki topraq davası sakin çezilmek kerek» - dep saya Anatoliy Gritsenko. Ondan da ğayrı, Gritsenko Qırım akimiyeti Mudafaa nazirlikke Balaklavskaya soqağındaki topraqnı şeerge ayırlamaq içün muracaat etti. Onun sözlerinden bu topraq davanı çezmek içün qullanacaq dep bildirdi. Çezme tapılmağance bir areketler (evlerin yoq etkmekni) yapılmacaq. Onnen beraber Qırımdali Yuqarı Şuranıñ reisi qırıml
  • Dekabrnıñ 8-de, Qurban Bayramı namazından soñ butün Dünyadaki kibi, Kıyıvdeki Qırımlılar Cemiyeti de qurbanlar çaldı. Bayramnıñ birinci kunü ise Kıyıvdeki qırımlılar cemiyeti nevbetteki bayramnı qayd etmek içün toplandılar. Merasimge kelgen semetdeşlerimizni hayırlamaq içün idare azaları Fevzi Amzayev ve Abduraman Egiz çıqışta bulundular. Qurban Bayramı aqqında tafsilâtlıca malümat berilip ep beraber dua oquldu. Merasimnıñ sonuñda kelgen cemaatqa qurbanlıq et ve Qurban Bayramı aqqında yazılı malümatlar darqatıldı.